QUÈ ÉS L'ARTTERÀPIA?


  QUÈ ÉS L’ARTTERÀPIA?

L’Artteràpia és una disciplina que té per objecte la integració emocional en la persona mitjançant allò que n’és més genuí, les seves capacitats de creació.

D. W. Winnicott, pediatre i psicoanalista, trobava que quan es produïen efectes d’integració emocional, la persona era capaç de construir la realitat tot adaptant-la la a les seves pròpies capacitats.

La circumstàncies en que visqui, el conglomerat que formi la seva identitat, els símptomes que tingui, dificultats, edat, condició social i econòmica, cultura, origen… són tan sols la respectuosa via d’entrada a allò nuclear del seu ésser. Per això l’Artteràpia disposa un treball amb la persona, amb llurs capacitats i desitjos. Acollint els símptomes i les dificultats. Oferint-li suport per poder realitzar processos de canvi en els àmbits on desenvolupa la seva experiència vital com en la salut i la salut mental, l’educació, la integració social i comunitària i el desenvolupament personal.

L’Artteràpia treballa fonamentalment en dos eixos que representen un mitjà privilegiat per cercar les capacitats de creació de cada persona,

Els processos de creació que sorgeixen mitjançant les produccions desenvolupades amb el suport de diferents llenguatges artístics. Pintura, escultura, titelles, dansa, escriptura creativa, música, representacions dramàtiques, fotografia, performance, cant..., son medis a disposició d’una escena en la que els desitjos, les inquietuds, els conflictes, els anhels..., troben la narrativa d’un univers imaginatiu en el que la persona va actualitzant les seves capacitats creadores, restituint-ne la seva dimensió simbòlica i poètica. Les arts, els seus llenguatges i els materials dels que en servim en el treball artterapèutic, són mediadores i aporten una proposta d’apertura de les dificultats i de suport a la seva resolució.

El vincle que es va formant en la relació emocional i de comunicació entre l’artterapeuta i les persones amb qui atén, tot acollint un treball en transferència. El passatge i resolució de la transferència en el vincle permet desenvolupar noves formes de relació, tant amb els altres com amb les capacitats menys conegudes de nosaltres mateixos.

Aquest treball genera un espai per els desitjos, representats, traduïts, ubicats en un marc simbòlic, on la imaginació pren el seu veritable valor. Sense censura, convidant a realitzar els canvis i les transformacions que permeten desenvolupar la potencialitat de ser. Per això no és una distracció ni una evasió. No és tan sols una normalització a través del treball. Cerca allò que és original de cada persona. No és un mitjà per a desxifrar una determinada concepció estàtica i simptomàtica de la personalitat sinó per somoure certes condicions i oferir-se la possibilitat de construir altres representacions de sí mateix.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada